logo

Our Grants

„Opracowanie algorytmu sztucznej inteligencji dostosowującego strony typu Landing Page na podstawie zachowań użytkowników”

Loga

Przedmiotem projektu jest unowocześnienie usługi tworzenia i dostosowywania stron internetowych poprzez algorytm sztucznej inteligencji dostosowujący strony typu Landing Page w oparciu o dane behawioralne. Opracowany algorytm będzie agregować i analizować dane o zachowaniach użytkowników na podstawie HeatMap oraz analityki strony. Dzięki analizie zebranych danych będzie automatycznie modyfikował strony internetowe typu Landing Page zwiększając UX i UI dla odbiorcy.

Realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług - proces tworzenia stron internetowych będzie dostosowany dorzeczywistych potrzeb klientów.Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Beneficjent: No Input Signal Sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu: 483 843,87 zł
Wartość dofinansowania: 334 363,65 zł
Okres realizacji: marzec 2021 - styczeń 2022

„Unowocześnienie usługi prowadzenia kursów programowania poprzez zastosowanie algorytmów profilujących komunikaty do użytkowników”

Loga

Przedmiotem projektu jest znaczące ulepszenie świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleń programistycznych poprzez zastosowanie algorytmu profilującego komunikaty kierowane do użytkowników. Innowacja opierać się będzie na algorytmie profilującym komunikaty do użytkownika korzystającego z obecnej usługi e-learningu oferowanej przez Wnioskodawcę.

Dzięki opracowanej technologii zostanie wdrożona innowacja procesowa pozwalająca na zwiększenie efektywności kursów prowadzonych online. Algorytm dzięki analizie zachowań użytkowników pozwoli na profilowanie powiadomień, co przełoży się na zwiększenie motywacji i czasu poświęconego na naukę oraz efektywność rozwoju zawodowego osób korzystających z e-learningu.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Beneficjent: No Input Signal Sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu: 489 105,81 zł
Wartość dofinansowania: 337 999,95 zł
Okres realizacji: Marzec 2021 – Grudzień 2021